Регистрация

Регистрацията в нашия магазин дава възможност за:

  • - Подаване на заявки за поръчка
  • - История на поръчките
  • - Проследяване на нови поръчки

Регистрация

Име *:

Фамилия *:

e-mail *:

Телефон за контакт *:

Парола *:

Адрес за доставка

Град *:

Пощенски код :

Адрес ред 1 *:

Адрес ред 2 :

Запознах се и се съгласявам с Общите Условия за ползване на сайта bulgres.com

Съгласявам се да предоставя личните си данни за целите на изпълнение на сключените договори за продажба и доставка на стоки и услуги. Какви данни събираме и как ги защитаваме?